Presse

Engesvanghallen er en selvejende institution. Der er en valgt bestyrelse, samt en lønnet halbestyrer.

Hallen skal stilles til rådighed for alle klubber og foreninger som har et sportsligt eller kulturelt / oplysende formål. Desuden benyttes hallen af skolen  til idrætstimer.

Økonomisk skal det hænge sammen ved at kommunen betaler et fast rammebeløb. Dette beløb skal finansiere ovenstående, + vedligehold.

Men som alle andre, der er afhængig af tilskud fra kommunen, er vi også i den situation, at vi desværre ikke har penge til alle de ønsker vi har til moderniseringer mm.

Derfor forsøger vi at tjene lidt ekstra penge ved at frivillige arrangerer nogle andre ting. Her er halbal et vigtig aktiv.

Hallen ønsker at tilgodese alle brugerønsker. Vores vision er, at vi efter behov kommer til at rumme endnu flere af Engesvangs aktiviteter inden for sport og kulturliv.

MVH. Bestyrelsen

dit lokale sportscenter