Aktuelt

I foråret 2014 er der sat endelig punktum for projekt ‘hal-torvet’ – beplantning, belysning og bænke med udsigt over banearealet er nu en realitet.

Hen over sommeren 2014 har halinspektøren puslet med at skabe bedre adgange til hallen og scenen. Dette er nu udmøntet i en større, moderne port, der giver god adgang til større enheder som fx. musik og catering.

Som en ekstra gevinst har den ændrede adgang givet mere plads i depotrummene, der nu ikke mere har den spildplads, der ligger i en bred gang væk fra hallen. Dermed har gymnastikafdelingen fået bedre plads til deres remedier, og er nu en del af halmiljøet.

Og i december 2014 fik hallen ENDELIG ny asfaltbelægning på parkeringspladsen – en hårdt tiltrængt forbedring for brugerne

dit lokale sportscenter